Registrace do informačního systému
ZAREGISTROVAT DO SYSTÉMU
Registrace do informačního systému
Login (=Email):
Heslo:
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Datum narození:
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.

Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo kamerou, pořizováním audiovizuálních záznamů mojí osoby a se zveřejněním těchto snímků a záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.

Zároveň souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a instituce, kde jsem zaměstnán/a, resp. kde studuji, na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.

Souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje budou poskytnuty správci informačního systému, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje informační systém JCMM, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v informačním systému JCMM.

Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
-           vzít souhlas kdykoliv zpět,
-           požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
-           vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-           požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
-           na přenositelnost údajů,
-           podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Souhlasím:
!
602 320 280 support@jcmm.cz
(c) FRAMO s.r.o., 2017 Verze 2.0.