Registrace do informačního systému
ZAREGISTROVAT DO SYSTÉMU
Databáze pedagogů krajského matematického kabinetu

Pomocí tohoto formuláře se zaregistrujete do informačního systému IS JCMM

do DATABÁZE PEDAGOGŮ KRAJSKÉHO MATEMATICKÉHO KABINETU.

Po ZAREGISTROVÁNÍ DO SYSTÉMU (tlačítko nahoře uprostřed) se zpřístupní další část formuláře, ve které prosím vyplňte údaje o své škole.

U všech formulářů v systému IS JCMM máte nápovědu pomocí MODRÉ IKONY I.

Informační systém IS JCMM je pro zaregistrované uživatele přístupný na www adrese: pm.jcmm.cz.

Login (=E-mail):
Heslo:
Titul před:
Jméno:
Příjmení:
Titul za:
Telefon:
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.

Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo kamerou, pořizováním audiovizuálních záznamů mojí osoby a se zveřejněním těchto snímků a záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.

Zároveň souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a instituce, kde jsem zaměstnán/a, resp. kde studuji, na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.

Souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje budou poskytnuty správci informačního systému, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje informační systém JCMM, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v informačním systému JCMM.

Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
-  vzít souhlas kdykoliv zpět,
-  požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
-  vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-  požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
-  na přenositelnost údajů,
-  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Souhlasím:
602 320 280 support@jcmm.cz
(c) FRAMO s.r.o., 2017 Verze 2.0.