Vybraná technická témata
v mateřských a základních školách

Elektronická učebnice pro pedagogy

Vytvořilo JCMM z.s.p.o v projektu EduSTEM (ATCZ220), který je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká repoublika
z Evropského fondu pro regionální rozvoj